ჩვენ შესახებ

ფემინიზირებული და ავტომოყვავილე კანაფის თესლები 

2Fast4Buds. DutchPassion, Baneys Farm, Pyramid Seeds, Royal Queen Seeds, Cannapedia Seeds Collection

#დათესეპოზიტივი #seedonia